Her har du skjema du kan laste ned for å bli medlem i Ådal IL.

Bli medlem.docx