Velkommen til RM 2022

Lørdag 27 og Søndag 28 augustRM 2022

RM Innbydelse 2022.pdf

pameldingsskjema-2022.docx

Baneoppsett (kommer senere)


RM 2019

Tabellservice_2019.xlsx

RM 2019 i bilder.docx

Ringerikes Blad's dekning av RM

RB omtale