Velkommen til RM 2023

Lørdag 26 og Søndag 27 augustRM 2023

RM Innbydelse 2023.pdf

pameldingsskjema-2023.docx

Baneoppsett (kommer senere)


RM 2019

Tabellservice_2019.xlsx

RM 2019 i bilder.docx

Ringerikes Blad's dekning av RM

RB omtale